INWESTYCJE REALIZOWANE

RZGW w Gliwicach

Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (polder),

Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II (śluza Sławęcice i Nowa Wieś)


RZGW we Wrocławiu

Dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300.

Budowle przeciwpowodziowe: suche zbiorniki przeciwpowodziowe na rz. Nysa Kłodzka w km 179+800 m. Boboszów, rz. Bystrzyca Dusznicka w km 8+900 m. Szalejów, pot. Duna m. Krosnowice, pot. Goworówka m. Roztoki Bystrzyckie, Dokumentacja techniczna oraz Modernizacja zbiornika Świerzawa na rzece Kaczawie, Monitoring przeciwpowodziowy na obiektach hydrotechnicznych RZGW we Wrocławiu wraz z automatyzacją infrastruktury.

Budowle regulacyjne: Regulacja potoku Wilczka w miejscowości Wilkanów w km 5+750-10+400, rz.Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów - Etap II i III, Dokumentacja techniczna - Modernizacja jazu Więcmierzyce na rzece Nysie Kłodzkiej w km 36+439, Odtworzenie zabudowy regulacyjnej pot. Jaszkówka m. Kłodzko i Jaszkowa, Odtworzenie zabudowy regulacyjnej rz. Ścinawka m. Tłumaczów – Ścinawka, Odtworzenie zabudowy regulacyjnej rz. Biała Lądecka w m. Żelazno – Ołdrzychowice, Modernizacja zabudowy regulacyjnej rz. Biała Lądecka w m. Lądek Zdrój, Modernizacja śluzy Brzeg Dolny - rzeka Odra, Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rz. Odry wały cofkowe stopnia Brzeg Dolny.


RZGW w Poznaniu

Zbiorniki i poldery - Zbiornik Jeziorsko:- Zwiększenie przepustow. wlotu do zb., - Modernizacja jazu, - Rozbudowa pompowni Proboszczowice

Budowle przeciwpowodziowe- Pompownia odwrotna przy śluzie Morzysław

Rozbudowa Noteci na odcinku Pakość-Łabiszyn z uwzględnieniem jezior Mielno i Sadłogoszcz

Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie m. Częstochowa-odcinki wałów P-X oraz L-VIII

Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie m. Częstochowa-(odc. L-II) kontynuacja

Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci:


RZGW w Szczecinie

Przebudowa przejścia żeglownego w moście kolejowym zwodzonym na rz. Regalicy km 733,7

Ubezpieczenie prawego (wschodniego) brzegu rz. Odra Zachodnia w km 0,0-29,5 (dotyczy jedynie odcinków na których jest zniszczony brzeg)

Zabezpieczenia przejścia żeglownego pod Mostem Długim w Szczecinie na rzece Odrze Zachodniej km 35,95

Wykonanie umocnienia w linii zabudowy regulacyjnej i międzywalu w rejonie m. Cedynia

Wykonanie ubezpieczenia brzegu kanału Piasek w rejonie m. Piasek na długości około 700 m

Wykonanie ubezpieczenia prawego brzegu na odcinku rz. Odry w km 723,95-724,50

Modernizacja szlaku żeglownego na Odrze swobodnie płynącej w celu zapewnienie zimowego lodołamania: Rejon m.Reitwein, rz. Odra km 604,0-605,0

Wykonanie ubezpieczenia brzegu na rz. Odrze Wschodniej na wybranych odcinkach od węzła Widuchowa do Kanału Klucz-Ustowo (Skośnicy)

Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie


DZMIUW we Wrocławiu

Lwówek Śl. – zabezp. p/pow. miasta Lwówek Śl., m. Lwówek Śl.

Wał rzeki Kaczawy (Kartuska)

Lipki – Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz – Laskowice. Modernizacja wału W-4 (S) oraz W-1 (OM)

Opatowice – odbudowa wału od strony Kanału Opatowickiego i rz. Odry

Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice – Paniowice

Osobowice – odbudowa wału, miasto Wrocław

Pielgrzymka – budowa zbiornika na rz. Skora

Modernizacja wału P – 1 rz. Odry

Domaszków – Tarchalice – odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry

Ochrona od powodzi Wrocławia WWW


K-PZMIUW we Włocławku

Regulacja rzeki Orli od km 62+291 do km 64+355 i Rowu Kawelskiego od km 0+000 do km 9+215 wraz z budowlami – etap II gm. Sępolno Krajeńskie, pow. sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie

Regulacja Białej Strugi w km 1+700 do km 9+170, gm. Szubin, pow. Nakielski, woj. kujawsko-pomorskie


LZMIUW w Zielonej Górze

Głęboka – Ledno – modernizacja wałów rzeki Odry, woj. lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Trzebiechów

Koszęcin – budowa nowej przepompowni woj. lubuskie, pow. gorzowski, gm. Deszczno

Przepompownia Witnica – odbudowa, woj. lubuskie, pow. gorzowski, gm. Witnica

Przepompownia Ludzisławice – odbudowa, woj. lubuskie, pow. gorzowski, gm. Santok

Nowa Sól – Pleszówek etap II – budowa przepompowni odwadniającej z modernizacją istniejących obwałowań na rzece Czarnej Strudze, gm. Nowa Sól, Otyń, woj. lubuskie, pow. nowosolski, gmina Nowa Sól, Otyń

Warniki – Witnica II – rozbudowa prawostronnego wału rz. Warty w km wału 16+900 do 11+900, woj. lubuskie pow. gorzowski, gm. Witnica

Jasiniec-Roszkowice – rozbudowa prawostronnego wału p.pow. rz. Warty w km wału 32+700 – 39+700, woj. lubuskie, pow. gorzowski, gm. Bogdaniec

Górzyca – Kostrzyn zad. 1 – Górzyca – Ługi Górzyckie – rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3 – 609,3 oraz zad. 2 – Ługi Górzyckie – rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3 – 614,3, woj. lubuskie, pow. słubicki, gm. Górzyca

Kiełcz – odbudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rz. Odry w km 424+000 – 424+500, woj. lubuskie, pow. nowosolski, gm. Nowa Sól

Nietkowice – Będów – etap I – odbudowa i modernizacja wału p.pow. rz. Odry w km 493+300 – 499+260, woj. lubuskie, pow. zielonogórski, gm. Czerwieńsk

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty Obiekt III Odcinek III C Gorzów Wlkp.- Borek w km rz. Warty 62+500 – 76+500, woj. lubuskie pow. gorzowski, gm. Deszczno


WZMIUW w Łodzi

Smardzew – zbiornik wodny, gm. Sieradz, Wróblew pow. Sieradzki

Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty –dolina Warty VIA, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. Sieradzki

Dolina Warty X – przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 4+250 – 10+010, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 – 0+715, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 – 4+250 gm. Sieradz, pow. sieradzki

Doszczelnienie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km 0+200 – 0+800 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki

Doszczelnienie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km 18+600 – 19+000 i w km 19+900 – 20+150, miejscowość Ligota, Witów,gmina Burzenin


WZMIUW w Opolu

Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Odry w km 65+500-67+000 oraz wału bocznego w m. Miejsce Odrzańskie

Modernizacja obwałowań Odry od ujścia Kanału Ulgi do jazu Chróścice wraz z ujściowym odcinkiem Małej Panwi.


ŚZMIUW w Katowicach

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu zalewowego, gm. Lipie pow. Kłobuck, woj. śląskie

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Liswarty wraz z dopływami w km 30+000 – 38+300, gm. Krzepice i Lipie, pow. Kłobuck, woj. śląskie

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Warty w km 748+400 – 763+500 poprzez odcinkową regulację rzeki wraz z obwałowaniem na terenie gmin: Poczesna, Kamienica Polska, Poraj, pow. częstochowski i myszkowski, woj. śląskie

Modernizacja obwałowań rz. Odry w km 27+700 – 28+550 oraz Olzy w km 0+000 – 3+500


WZMIUW w Poznaniu

Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie etap I. Dokumentacja , wykupy

Odbudowa Kanału Miłosławskiego z obwałowaniami - etap I, gm. Zaniemyśl, Krzykosy, Środa Wlkp.

KPP odbudowy wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty gm. Śrem

Południowy Kanał Obry – regulacja rzeki w km 0+000 – 38+387. Etap I

Południowy Kanał Obry – obwałowanie rzeki w km 0+000 – 38+387. Etap I


ZZMIUW w Szczecinie

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego-Wyspa Pucka

Wał Chlewice-Porzecze-wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli


Gmina Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia

Budowa wału przeciwpowodziowego na mosiedlu Kozanów od mostu Maślickiego wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckieji Ignuta-do siedziby Policji przy ul. Połbina