Budowa wału przeciwpowodziowego na osiedlu Kozanów od mostu Maślickiego wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta – do siedziby policji przy ul. Połbina

Cel zadania: Budowa wału przeciwpowodziowego na osiedlu Kozanow

Bezpośrednia poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców osiedla Kozanów we Wrocławiu.

Charakterystyka zadania:

Przedmiotem inwestycji jest budowa lewobrzeżnego wału odrzańskiego o długości 1033 m, pomiędzy mostem Maślickim, a siedzibą policji przy ul. Połbina we Wrocławiu.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonmanie robót towarzyszących, tj.:

 • wykonanie drogi serwisowej na półce wału,
 • wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na koronie wału,
 • wykonanie 3 przejazdów przez wał wraz z modernizacją odcinka  ul. Nadrzecznej,
 • wykonanie drenażu  w podłożu wału od strony odpowietrznej,
 • przełożenie odcinka sieci wodociągowej w ul. Nadrzecznej w obrębie przejazdu przez wał,
 • przebudowa linii średniego i niskiego napięcia,
 • wykonanie ogrodzenia ogródków działkowych oraz Komendy Wojewódzkiej Policji,
 • wykonanie konstrukcji odciążającej kolektor „Odra” na odcinku kolidującym z budową wału.

Zakres rzeczowy zadania:

 • opracowanie dokumentacji technicznej,
 • budowa nowego wału przeciwpowodziowego długości 1033 m.

Uwagi:

 • zadanie realizuje Prezydent Wrocławia,
 • 5,0 mln. zł. pomoc z rezerwy celowej „Program dla Odry-2006,
 • planowany okres realizacji maj 2013 r.

Galeria zdjęć inwestycji:

Inni inwestorzy, Inwestycje oddane