Ustawa o uchyleniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

26 stycznia, 2015

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (Dz. U. z 2014 r. poz. 1856) z dniem 1 stycznia 2015 r. pracownicy Programu stali się pracownikami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

korespondencję w powyższych sprawach należy kierować na adres:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
kontakt telefoniczny JRP Odra: tel. 71 – 337 89 34
Informacja telefoniczna RZGW: tel. 71 – 337 88 00

lista poprzednich aktualności:

Ustawa o uchyleniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Komitet Sterujący Programu dla Odry-2006 (10.12.2014)

Wizytacja inwestycji w dolinie Nysy Kłodzkiej – Kamieniec Ząbkowicki, Nysa, Lewin Brzeski

Wał W-1 Lipki – Oława – zakończenie modernizacji

Podpisanie dwóch kontraktów w ramach modernizacji WWW – II etap budowa kanału ulgi Odra – Widawa

Wizyta Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006 w woj. śląskim

Druga Konferencja na temat Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, 4 lipca 2014 r.

Spotkanie dotyczące realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Komitet Sterujący Programu dla Odry – 2006 (24.04.2014)

Konsultacje projektów MasterPlanów dla dorzeczy Odry i Wisły

Aktualności