Światowy Dzień Wody 2014

11 marca, 2014

W roku 2014 dolnośląskie obchody Światowego Dnia Wody odbędą się w dniu 18 marca 2014. Gospodarzem będzie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

Hasłem przewodnim tegorocznego Dnia Wody będzie „Woda i energia”.

Celem Światowego Dnia Wody w 2014 r. jest zwiększenie świadomości ludzi o istnieniu wzajemnych powiązań miedzy wodą energią, pokazanie decydentom, że sfera wody i energii ma ścisłe powiązania i że współpraca tych sektorów może przynieść istotne efekty społeczne i gospodarcze, wskazanie ważnych obszarów współpracy w sektorach wody i energii po 2015 roku.

Więcej szczegółów na stronach:

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – www.aqua.up.wroc.pl
UN Water – UN Water

UN Water - World Water Day 2014

lista poprzednich aktualności:

Ustawa o uchyleniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Komitet Sterujący Programu dla Odry-2006 (10.12.2014)

Wizytacja inwestycji w dolinie Nysy Kłodzkiej – Kamieniec Ząbkowicki, Nysa, Lewin Brzeski

Wał W-1 Lipki – Oława – zakończenie modernizacji

Podpisanie dwóch kontraktów w ramach modernizacji WWW – II etap budowa kanału ulgi Odra – Widawa

Wizyta Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006 w woj. śląskim

Druga Konferencja na temat Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, 4 lipca 2014 r.

Spotkanie dotyczące realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Komitet Sterujący Programu dla Odry – 2006 (24.04.2014)

Konsultacje projektów MasterPlanów dla dorzeczy Odry i Wisły

Aktualności

Światowy Dzień Wody, Światowy Dzień Wody 2014,