ZZMiUW w Szczecinie

Dane adresowe:
Obszar działania ZZMiUW w Szczecinie

Obszar działania ZZMiUW w Szczecinie w dorzeczu Odry

Al. Papieża Jana Pawła II 42
70-415 Szczecin

Tel.: 91-440-51-00
Fax: 91-440-51-01

NIP: 851-10-73-464
REGON: 001036336

email: sekretariat@zzmiuw.pl
strona www: www.zzmiuw.pl
 

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie jest samorządową jednostką budżetową, która realizuje w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zadania związane z szeroko rozumianą gospodarką wodną, w tym również zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zarząd Melioracji realizuje te zadania w dwóch obszarach, w obszarze zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i w obszarze inwestycyjnym.

 
 
Zadania realizowane przez inwestora w ramach Planu i harmonogramu realizacji zadań „Programu dla Odry–2006” na lata 2012-2016, z podziałem na: planowane, realizowane, zakończone.