WZMiUW w Poznaniu

Dane adresowe:
Obszar działania WZMiUW w Poznaniu

Obszar działania WZMiUW w Poznaniu

ul. Piekary 17
61-823 Poznań

Tel.: 61-647-54-01
Fax: 61-852-55-61

NIP: 777-00-06-120
REGON: 000658840

email: biuro@wzmiuw.pl
strona www: wzmiuw.pl
 
 

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – wojewódzka, samorządowa jednostka budżetowa utworzona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr VII/34/99 z dnia 22 lutego 1999 roku. W oparciu o statut nadany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXII/374/12 z dnia 25 maja 2012 roku oraz pełnomocnictwo udzielone Uchwałą Nr 975/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego realizuje  zadania Marszałka w zakresie praw i obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 ze zmianami). WZMiUW w Poznaniu obejmuje Oddziały Rejowe w Koninie, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim i Pile.

 
 
Zadania realizowane przez inwestora w ramach Planu i harmonogramu realizacji zadań „Programu dla Odry–2006” na lata 2012-2016, z podziałem na: planowane, realizowane.