WZMiUW w Opolu

Dane adresowe:
Obszar działania WZMiUW w Opolu

Obszar działania WZMiUW w Opolu

ul. Katowicka 55
45-061 Opole

Tel.: 77-442-57-42
Fax: 77-442-57-26

NIP: 754-10-36-970
Regon: 000100517

e-mail: inwestycjewzmiuw@wp.pl
strona www: www.wzmiuw.opole.pl
 
 

Główne zasady działania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu wynikają z Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) obejmujące realizację zadań wynikających z wykonywania przez marszałka województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (art. 11 ust.1 pkt.4). Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych prowadzi działalność przez Działy Zarządu i Oddziały w: Brzegu, Głubczycach, Kluczborku, Krapkowicach, Nysie, Oleśnie, Opolu i Prudniku.

 
 
Zadania realizowane przez inwestora w ramach Planu i harmonogramu realizacji zadań „Programu dla Odry–2006” na lata 2012-2016, z podziałem na: planowane, realizowane, zakończone.