ŚZMiUW w Katowicach

Dane adresowe:
Obszar działania ŚZMiUW w Katowicach w dorzeczu Odry

Obszar działania ŚZMiUW w Katowicach w dorzeczu Odry

ul. Sokolska 65
40-087 Katowice

Tel.: 32-258-30-76
Fax: 32-258-27-43

NIP: 954-23-14-260
REGON: 276712880

email: sekretariat@szmiuw.pl
strona www: www.szmiuw.pl

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, jest samorządową jednostką budżetową działającą na podstawie Uchwały Nr I/15/10/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28.12.1999 roku w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Częstochowie, w Bielsku Białej i utworzenie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pełni funkcję administratora wód i urządzeń wodnych, dla których Marszałek Województwa Śląskiego jest organem właścicielskim w myśl art. 11 ust. 1 pkt 4 Prawa Wodnego /Dz.U. nr 115 poz.1229 z późniejszymi zm.

Zadania realizowane przez inwestora w ramach Planu i harmonogramu realizacji zadań „Programu dla Odry–2006” na lata 2012-2016, z podziałem na: planowane, realizowane, zakończone.