RZGW w Poznaniu

Dane adresowe:
Obszar działania RZGW w Poznaniu

Obszar działania RZGW w Poznaniu

ul. Szewska 1
61-760 Poznań

Tel.: 61 856 77 00
Fax: 61 852 57 31

NIP: 778-11-73-212
REGON: 000079243

email: sekretariat@rzgw.poznan.pl
strona www: http://www.poznan.rzgw.gov.pl

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 115 poz. 1462), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. nr 126, poz. 878). administruje całym Regionem Wodnym Warty, który obejmuje w całości zlewnię rzeki Warty o powierzchni 54,5 tys. km2, co stanowi ok. 17,4% obszaru Polski. Rzeka Warta ma długość 808,2 km i stanowi prawy, największy dopływ Odry. Długość Warty jest większa niż długość części Odry powyżej przekroju ujścia Warty. Zlewnia Warty graniczy od zachodu i południa z dorzeczem Odry (którego jest częścią), a od wschodu z dorzeczem Wisły.

Obszar działania RZGW w Poznaniu wynosi 54,5 tys. km² i obejmuje fragmenty województw: wielkopolskiego (48,17%), łódzkiego (16,05%), lubuskiego (9,64%), zachodniopomorskiego (9,24%), kujawsko-pomorskiego (8,18%),  śląskiego (5,69%), pomorskiego (1,51%) oraz opolskiego (1,50%).

Zadania realizowane przez inwestora w ramach Planu i harmonogramu realizacji zadań „Programu dla Odry–2006” na lata 2012-2016, z podziałem na: planowane, realizowane, zakończone.