LZMiUW w Zielonej Górze

Dane adresowe:
Obszar działania LZMiUW w Zielonej Górze

Obszar działania LZMiUW w Zielonej Górze

ul. Ptasia 2B
65-514 Zielona Góra

Tel.: 68-452-76-00
Fax: 68-327-02-08

NIP: 973-06-07-989
REGON: 970779541

email: sekretariat@melioracja.lubuskie.pl
strona www: www.lzmiuw.i.win.pl
 

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna podległa Zarządowi Województwa Lubuskiego, wykonuje zadania Marszałka w zakresie praw i obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r nr 239 poz. 2019 ze zmianami) i działa w oparciu o uchwałę nr 31/327/203 z dnia 10 czerwca 2003 roku Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie nadania Statutu Lubuskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

 
 
Zadania realizowane przez inwestora w ramach Planu i harmonogramu realizacji zadań „Programu dla Odry–2006” na lata 2012-2016, z podziałem na: planowane, realizowane.