K-PZMiUW we Włocławku

Dane adresowe:
Obszar działania K-PZMiUW we Włocławku w dorzeczu Odry

Obszar działania K-PZMiUW we Włocławku w dorzeczu Odry

ul. Okrzei 74a
87-800 Włocławek

Tel.: 54-230-20-00
Fax: 54-230-20-00

NIP: 888-26-52-908;
REGON: 000597162;

e-mail: wloclawek@kpzmiuw.pl
strona www: www.kpzmiuw.pl
 

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku jest jednostką budżetową Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego działającą z upoważnienia Marszałka Województwa. Powołany został na podstawie uchwały nr 585/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 lutego 2001 r.  i realizuje zadania w zakresie gospodarki wodnej w rolnictwie oraz ochrony przeciwpowodziowej.

Zadania realizowane przez inwestora w ramach Planu i harmonogramu realizacji zadań „Programu dla Odry–2006” na lata 2012-2016, z podziałem na: planowane, realizowane, zakończone.