DZMiUW we Wrocławiu

Dane adresowe:
Obszar działania DZMIUW

Obszar działania DZMIUW

ul. Matejki 5
50-333 Wrocław

Tel.: 71-322-66-81 do 83
Fax: 71-322-79-29

NIP: 898-20-33-688
REGON: 932964788

email: dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl
strona www: www.dzmiuw.wroc.pl
Modernizacja WWW: odra-wroclaw.pl
 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna podległa Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonuje zadania Marszałka w zakresie praw i obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r nr 239 poz. 2019 ze zmianami) i działa w oparciu o uchwałę nr XII/114/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy, Lwówku Śląskim, Świdnicy oraz Wrocławiu i utworzenia Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz nadania statutu.

Zadania realizowane przez inwestora w ramach Planu i harmonogramu realizacji zadań „Programu dla Odry–2006” na lata 2012-2016, z podziałem na: planowane, realizowane, zakończone.