Instytucje

Adresy internetowe instytucji związanych z realizacją „Programu dla Odry-2006”:

Ministerstwa

Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Zarządy Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Urzędy Wojewódzkie

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Urzędy Marszałkowskie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Lasy Państwowe

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Inne

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Biuro Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – DZMiUW
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy
UMWD Geodeta Województwa Wydział Geodezji i Kartografii
Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Urząd Miejski Wrocławia
Hydroportal KZGW zawierający mapy ryzyka powodziowego oraz zagrożenia powodziowego