Formularze

 

Kwestionariusz na potrzeby sprawozdania w sprawie gospodarowania odpadami – dyrektywa 2006/21/WE

Kwestionariusz – dyrektywa 2006/21/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006 r., str. 15)

 

Formularz Planu rzeczowo-finansowego na rok 2014

Formularz Planu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu działań realizowanych przy udziale rezerwy celowej „Programu dla Odry-2006” w 2014 r.

Formularz Planu rzeczowo-finansowego (…) plik ODS (OpenOffice)

Zasady kwalifikowania zadań inwestycyjnych do finansowania z rezerwy celowej „Programu dla Odry-2006”.

Instrukcja wypełniania formularzy

Prosimy o przesyłanie zaakceptowanych dokumentów pocztą tradycyjną lub podpisanych elektronicznie przez platformę EPUAP,
dodatkowo w formie elektronicznej na adres odra2006@duw.pl

 

Sprawozdanie roczne

Formularz Sprawozdania rocznego do informacji o realizacji zadań „Programu dla Odry – 2006” w roku 2014

załączniki

zal. 1 zasady kwalifikowania zadań inwestycyjnych do finansowania z rezerwy celowej – 2014

zal. 2 zasady sporządzania sprawozdań rocznych

zal. 3 instrukcja wypełniania formularza sprawozdania rocznego do informacji – 2014

Sprawozdanie roczne do informacji należy przesłać pocztą
oraz w formie elektronicznej na adres: przemyslaw.szczegielniak@wroclaw.rzgw.gov.pl

 

Sprawozdanie kwartalne

Formularz sprawozdania kwartalnego z realizacji zadań dofinansowanych z rezerwy celowej Programu dla Odry-2006 w 2014 r.

 

Formularze dot. oczyszczalni ścieków

Formularz Sprawozdania dla PCC Rokita S.A. do Informacji o realizacji zadań „Programu dla Odry-2006” w roku 2014 (komponent oczyszczalnie ścieków)