Realizacja Programu

Inwestorzy

Lista oraz krótki opis inwestorów realizujących zadania z „Programu dla Odry-2006”

Instytucje

Adresy internetowe instytucji związanych z realizacją „Programu dla Odry-2006”

Formularze

Materiały do celów rozliczeniowych dla jednostek realizujących zadania w ramach „Programu dla Odry-2006”

Inwestycje

Lista inwestycji (planowanych, realizowanych oraz oddanych) w ramach „Programu dla Odry-2006”

Sprawozdawczość

Zbiór rocznych Informacji o realizacji zadań „Programu dla Odry-2006” oraz Sprawozdań Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006

Planowanie

Materiały dotyczące planów rzeczowo-finansowych oraz harmonogramów działań realizowanych przy udziale rezerwy celowej „Programu dla Odry-2006”