O Programie

Podstawy prawne

Dokumenty legislacyjne będące podstawą do realizacji Programu

Pełnomocnik

Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006

Cele Programu

Opis głównych celów realizacji „Programu dla Odry-2006”

Komponenty Programu

Komponenty Programu ujęte we Wstępnym Studium Wykonalności

Komitet Sterujący

Informacje dotyczące organu opiniodawczo-doradczego „Programu dla Odry-2006″

Historia Programu

Geneza powstania oraz krótki rys historyczny Programu dla Odry-2006

Aktualizacja Programu dla Odry-2006

Materiały dotyczące planowanej aktualizacji Programu

Finansowanie

Szczegóły dotyczące finansowania „Programu dla Odry-2006”

Dorzecze Odry

Podstawowe informacje o rzece Odrze i jej dorzeczu