Modernizacja bulwarów na odcinku od mostu Grunwaldzkiego do mostów Tumskiego i Piaskowego – (obiekt 22a)

Zakres zadania:Zadanie WWW nr 9 - Modernizacja bulwarów Odry Śródmiejskiej

Modernizacja bulwarów na odcinku od mostu Grunwaldzkiego do mostów Tumskiego i Piaskowego. Realizacja robót w ramach zadania nr 9 zmierza wyłącznie do uporządkowania i przywrócenia właściwego stanu technicznego obiektów (bez zwiększanie przepustowości) poprzez:

  • Wycinkę wszystkich drzew i krzewów porastających skarpy lub rosnących na koronie murów, które swoim systemem korzeniowym niszczą strukturę budowli.
  • Przy brzegach skarpowych – podparcie stopy skarpy stalową ścianką szczelną zwieńczoną żelbetowym oczepem, lokalne przebrukowanie i naprawę ubezpieczeń, uzupełnienie spoin i wykonanie drenaży odciążających.
  • Przy murach oporowych – podparcie muru ścianką szczelną z wypełnieniem przestrzeni betonem i zwieńczeniem oczepem żelbetowym w celu poprawy jego stateczności;
  • Przy murach oporowych – rozbiórkę istniejących murów oporowych będących w bardzo złym stanie technicznym i budowę nowych posadowionych na mikropalach lub wykonanych w osłonie ze stalowych ścianek szczelnych.
  • Usunięcie zalądowienia (odmulenie) zalegającego przy brzegach Odry.

Ponadto przewiduje się ujednolicenie obarierowania wzdłuż istniejących ubezpieczeń Odry w dostosowaniu do barierek istniejących i wytycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opis:

Pierwszy odcinek tzw. Śródmiejskiego Węzła Wodnego. Znajduje się w centrum Wrocławia miedzy Ostrowem Tumskim na prawym brzegu, a bulwarem Xawerego Dunikowskiego oraz bulwarem Piotra Włostowica na Wyspie Piaskowej. Ma długość około 1 km, na tym odcinku przepustowość maksymalna wynosi 850 m3/s. Śródmiejski Węzeł Wodny jest najstarszym elementem Wrocławskiego Węzła Wodnego. Jest jednocześnie pierwszą historyczną drogą wodną z Wrocławia zarówno w dół, jak i w górę rzeki oraz miejscem lokalizacji dawnych portów, licznych budowli hydrotechnicznych oraz innych zabytków.


kontrakt B2, Modernizacja bulwarów na odcinku od mostu Grunwaldzkiego do mostów Tumskiego i Piaskowego, Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, obiekt RZGW nr 22a, ochrona przeciwpowodziowa Wrocławia, Odra, popdo, RZGW we Wrocławiu, zadanie nr 9,