Informacja dotycząca podziału środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację „Programu dla Odry-2006” w 2014 r.

 

Logo_Pelnomocnika Rzadu

 

Komitet Sterujący Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2013 r. podjął decyzję dotyczącą konieczności dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację „Programu dla Odry-2006” w 2014 r. dwóch, wykonywanych w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW), zadań:

  • B3-1 – Odcinek: Przelew Odra-Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) oraz
  • B3-2 – Odcinek: Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia rzeki Odry.

W uzasadnieniu decyzji podano, że realizowana przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry (POPDO), modernizacja WWW stanowi jednocześnie priorytetowe zadanie „Programu dla Odry-2006” i z tego też powodu ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na ten Program powinna być finansowana. Przewodniczący Komitetu Sterującego zobowiązał jednocześnie Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006 do opracowania do dnia 15 stycznia br. informacji na temat możliwości finansowych w tym zakresie.

Biorąc powyższe pod uwagę, w celu wykonania postanowień organu koordynującego realizację POPDO na najwyższym szczeblu rządowym oraz rozstrzygającego problemy związane z jego finansowaniem, ustalono, że ze środków rezerwy celowej w bieżącym roku dofinansowane oprócz wskazanych wyżej dwóch zadań, zostaną tylko te przedsięwzięcia, których realizację rozpoczęto w poprzednich latach i w 2014 r. zostanie ona zakończona.


2014, podział, rezerwa celowa,