Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (zadania DZMiUW)


Zad. 1 - Modernizacja i udrożnienie Kanału Powodziowego wraz z międzywalem na odcinku od dolnego stanowiska Jazu Bartoszowice do ujścia do Starej Odry

Kontrakt B1-1

Modernizacja obwałowania Blizanowice – Trestno (wał polderu) – przebudowa wału p/pow.


Zad. 1 - Modernizacja i udrożnienie Kanału Powodziowego wraz z międzywalem na odcinku od dolnego stanowiska Jazu Bartoszowice do ujścia do Starej Odry

Kontrakt B1-2

Modernizacja obwałowania Kotowice-Siedlce


Zad. 1 - Modernizacja i udrożnienie Kanału Powodziowego wraz z międzywalem na odcinku od dolnego stanowiska Jazu Bartoszowice do ujścia do Starej Odry

Kontrakt B1-3

Budowa i modernizacja innych obwałowań powyżej miasta Wrocławia


Zad. 1 - Modernizacja i udrożnienie Kanału Powodziowego wraz z międzywalem na odcinku od dolnego stanowiska Jazu Bartoszowice do ujścia do Starej Odry

Kontrakt B1-11

Budowa i modernizacja innych obwałowań poniżej miasta Wrocławia


DZMiUW Wrocław, Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, Odra zdjęcia, przebudowa Odry, Wały, Wrocławski Węzeł Wodny - www, zabezpieczenie przeciwpowodziowe,