Modernizacja Wrocławskiego Węzeła Wodnego (zadania RZGW Wrocław) – podkomponent B2


Kontrakt B2 – 3.1Zad. 1 - Modernizacja i udrożnienie Kanału Powodziowego wraz z międzywalem na odcinku od dolnego stanowiska Jazu Bartoszowice do ujścia do Starej Odry

Zadanie nr 1

Modernizacja i udrożnienie Kanału Powodziowego wraz z międzywalem na odcinku od dolnego stanowiska jazu Bartoszowice do ujścia do Starej Odry


Śluza Różanka (grudzień 2013)

Zadanie nr 4

Udrożnienie Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich (+ jaz Szczytniki)


Kontrakt B2 – 3.2Zad. 5 - Przystosowanie Kanału Miejskiego we Wrocławiu do przepuszczania wielkiej wody kontrolnej

Zadanie nr 5

Przystosowanie Kanału Miejskiego we Wrocławiu do przepuszczania wielkiej wody kontrolnej


Zad. 6 - Przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy

Zadanie nr 6

Przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy


Odra – inne oblicze rzeki

Zadanie nr 7

Przystosowanie stopnia Rędzin do przepuszczania wielkich wód powodziowych


Kontrakt B2 – 2.1Odra – inne oblicze rzeki

Zadanie nr 9

Modernizacja bulwarów Odry Śródmiejskiej


Kontrakt B2 – 4.2Odra – inne oblicze rzeki

Zadanie nr 10

Przebudowa jazu przy elektrowni wodnej Wrocław I


modernizacja Odry, Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, Odra zdjęcia, przebudowa Odry, RZGW Wrocław, Wrocławski Węzeł Wodny - www, zabezpieczenie przeciwpowodziowe,