Zdjęcia Archiwalne

Modernizacja nabrzeży i obiektów hydrotechnicznych Odry Miejskiej we Wrocławiu, lata 60.

Nabrzeże wyspy Piasek poniżej Młynu Maria

Mur oporowy na lewym brzegu Odry Północnej poniżej Jazu przy elektrowni wodnej Wrocław II

Wyspa Piasek – zachodni fragment nabrzeża

Śluza Piaskowa 1960 r. – odbudowa wrót dolnych i górnych rok 1962.

 

Inwentaryzacja zniszczeń Odry Miejskiej we Wrocławiu, stan na 31 grudnia 1960 r.