Galerie zdjęć


Most drogowy w Lubiążu.

Dorzecze Odry z lotu ptaka.

Galeria obiektów hydrotechnicznych, dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazu naturalnego z obszaru Dorzecza Odry.


Odra powyżej stopnia wodnego Rędzin (lipiec 2013)

Modernizacja Wrocławskiego Węzeła Wodnego (zadania RZGW Wrocław)

Fotografie wybranych inwestycji prowadzonych w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego
(inwestor: RZGW we Wrocławiu)


Fragment modernizowanego obwałowania Kamieniec Wrocławski - Wojnów (sierpień 2013)

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (zadania DZMiUW)

Fotografie wybranych inwestycji prowadzonych w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego
(inwestor: DZMiUW we Wrocławiu)Odra – inne oblicze rzeki

Odra – inne oblicze rzeki

Flora i fauna, krajobrazy nadodrzańskie, sport i rekreacja oraz wydarzenia kulturalne związane z Odrą i uprawianiem sportów wodnychOdrzańska Droga Wodna w obiektywie

Odrzańska Droga Wodna w obiektywie

Jednostki pływające, porty, przystanie oraz obiekty hydrotechniczne związane z ODW.jaz Macieja (iglicowy, Odra Pd)

Zdjęcia Archiwalne

Modernizacja nabrzeży i obiektów hydrotechnicznych Odry miejskiej we Wrocławiu, lata 60-te.